Ads By Google Thailand com

  จำหน่าย รายชื่อบริษัท จำกัด รายชื่อโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ปี 2557 สำหรับ เพื่มลูกค้าในการทำตลาด

 

   :: หน้าแรก

   :: จำหน่าย รายชื่อบริษัท

   :: ตัวอย่างรายชื่อบริษัท

   :: รายละเอียด การชำระเงิน

   :: แผนที่ ออฟฟิส

   :: ติดต่อเรา

 


      กลุ่มอุตสหกรรม
    - การก่อสร้าง
    - การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
    - การประมง
    - การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
    - เกษตรกรรม
    - แก้วและกระจก
    - บริการด้านการท่องเที่ยว
    - บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
    - พลาสติก
    - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
    - โรงแรมและภัตตาคาร
    - หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
    - อัญมณีและเครื่องประดับ
    - อาหาร และ เครื่องดื่ม
    - อุตสหกรรม เหล็ก
    - อุตสหกรรม อลูมิเนียม
    - อุตสาหกรรม เคม
    - อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์

รายชื่อบริษัท 01

บาคาร่าออนไลน์อุตสาหกรรม เคมี

ชื่อบริษัท จังหวัด ประเภทธุรกิจ
บริษัท หลุยส์ ตี.เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่ง-ปลีกเครื่องมือช่าง,แทรกเตอร์,เคมี,ผลิตภัณฑ์
บริษัท เลิศสหพาณิชย์การ จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายเคมีภัณฑ์
บริษัท เอ.ที.อี.มัสกาตี จำกัด นครปฐม นำเข้าสารเคมี เบ้าหลอมโลหะ ส่งออกสินค้าเกษตร บริ
บริษัท วีรวรรณ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าเครื่องจักร,เครื่องมือ,เคมีสี,เคมีน้ำตาล บริ
บริษัท ชวนิชย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ขายอุปกรณ์ และสารเคมี บริการให้เช่าอาคารสำ
บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้าขายส่งยาผสม ตัวยา ยาสำเร็จรูป วัตถุเคมี เครื่องเวชภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภคฯ
บริษัท สามัคคีเภสัช จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ โรงงานผลิตยารักษาโรคคนและโรคสัตว์ โรงงานผลิตเครื่องเวชภัณฑ์ โรงงานผลิตเครื่องเคมี โรงงา
บริษัท แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า จำกัด กรุงเทพมหานคร ผลิน นำเข้า ส่งออก ขายยาสัตว์ เคมีภัณฑ์ รับ
บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ค้าส่งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง นำ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ สเปเชียลตี้ส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ส่งออก จำหน่ายส่ง-ปลีกวัตถุดิบทางเคมีและเค
บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร ส่งออก นำเข้า ซื้อและขายสินค้าเหล็ก พลาสติก เคมีภั
บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ส่งออก ค้าส่ง ค้าปลีกเครื่องจักร,เคมี
บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ ผู้ผลิตส่วนประกอบปรุงแต่งอาหาร,เคมีภัณฑ์อาหาร,เค
บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ส่งออก ผลิตเคมีภัณฑ์
บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด กรุงเทพมหานคร ให้บริการขนส่ง การเก็บรักษาและการแบ่งบรรจุเคมีภัณ
บริษัท เอเอ็มซี จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าเคมีภัณฑ์ ค้าส่ง ค้าปลีกเคมีภัณท์
บริษัท อุตสาหกรรมสหธัญญพืช จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการโรงงานผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ปูนซีเมนต์ และสินค้าอื่น ๆ ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์
บริษัท โปลีเคม จำกัด นครปฐม จำหน่ายปลีกเคมีภัณฑ์
บริษัท ราคูโต (ไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าเคมีภัณฑ์
บริษัท พาราเคมีภัณฑ์ จำกัด สมุทรปราการ นำเข้า ส่งออก ขายและผลิตเคมีภัณฑ์
บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ผลิตวัตถุดิบผงพลาสติกเคมี เคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
บริษัท ซีบา สเปเชียลตี้ เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ผลิตและจำหน่ายสารเคมี เคมีภัณฑ์ และสีย้อมผ้า
บริษัท โปลีเทรด จำกัด นนทบุรี ซื้อ-ขายสินค้าเคมีภัณฑ์
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายอาหารปลา วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ ให้บริการ
บริษัท เอเอ็มซี เมดดิคอล ซัพพลาย จำกัด นนทบุรี ขายส่งเคมีภัณฑ์
บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ฉะเชิงเทรา ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมมูลฐาน
บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ซื้อขายเคมีภัณฑ์
บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ทำการค้ายารักษาโรค และป้องกันโรค เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์
บริษัท ไฮเทค อุตสาหกรรม เคมี จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบิจการการเกษตร และเคมี
บริษัท ไทย - ไดมอนด์ แชมร็อค จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าสารเคมี ลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัท เซ้าท์อีสท์ยูเนียน เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตร,เคมีภัณฑ์ นายหน้าตัวแทน
บริษัท สหผู้ผลิตหนังฟอกไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายเคมีภัณฑ์
บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด พระนครศรีอยุธยา ผลิต ส่งออก นำเข้ายารักษาโรค เคมีภัณฑ์ เครื่องมือ
บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผลิตเคมีภัณฑ์ทุกประเภททั้งอินทรีย์และอนินทรีย์เคมี
บริษัท อิมเมกซ์เคมีคัล จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่ง-ปลีกผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
บริษัท เอ.เอฟ.เบลส์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร สั่งสินค้าเคมีภัณฑ์เข้ามาจำหน่ายส่ง-ปลีก
บริษัท เอสคิวไอ กรุ๊ป จำกัด นนทบุรี จำหน่ายส่ง-ปลีกเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ
บริษัท สยาม แท้งค์ เทอร์มินอลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ให้บริการเช่าแท้งค์บรรจุสารเคมี ขนถ่ายสารเคมี และบ
บริษัท เบ็นไมเยอร์แอนด์โก (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ตัวแทนนายหน้า
บริษัท แคนแทค จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายเคมี
บริษัท เอส แอนด์ พี เคมีเคิล อินดัสทรีส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า จำหน่ายปลีกเคมีภัณฑ์
บริษัท โรแลนด์ จิม จำกัด กรุงเทพมหานคร ผลิตเคมีภัณฑ์
บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า จำหน่ายปลีกน้ำยาเคมี
บริษัท สยาม ไฮดส์ แอนด์ เคม จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ขายส่งเคมีภัณฑ์,ขายส่งหนังสัตว์
บริษัท กีวี (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ผลิต สารเคมี เคมีผลิตภัณฑ์ เภสัชผลิตภัณฑ์ เวชภัณฑ์ ยารักษาโรคฯ

 

ไปหน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

 

จำหน่าย

รายชื่อบริษัท

 

085-254-9922

 

| หน้าแรก | จำหน่ายรายชื่อบริษัท | ตัวอย่างรายชื่อ | แผนที่ ออฟฟิส | ติดต่อเรา | ขอใบเสนอราคา | Donwload ตัวอย่างรายชื่อ | หน้าแรก |