Ads By Google Thailand com

  จำหน่าย รายชื่อบริษัท จำกัด รายชื่อโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ปี 2557 สำหรับ เพื่มลูกค้าในการทำตลาด

 

   :: หน้าแรก

   :: จำหน่าย รายชื่อบริษัท

   :: ตัวอย่างรายชื่อบริษัท

   :: รายละเอียด การชำระเงิน

   :: แผนที่ ออฟฟิส

   :: ติดต่อเรา

 


      กลุ่มอุตสหกรรม
    - การก่อสร้าง
    - การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
    - การประมง
    - การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
    - เกษตรกรรม
    - แก้วและกระจก
    - บริการด้านการท่องเที่ยว
    - บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
    - พลาสติก
    - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
    - โรงแรมและภัตตาคาร
    - หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
    - อัญมณีและเครื่องประดับ
    - อาหาร และ เครื่องดื่ม
    - อุตสหกรรม เหล็ก
    - อุตสหกรรม อลูมิเนียม
    - อุตสาหกรรม เคม
    - อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์

รายชื่อบริษัท 01

อุตสาหกรรม เคมี

ชื่อบริษัท จังหวัด ประเภทธุรกิจ
บริษัท ฮั่วเซียง จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายปลีก-ส่งสีและเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสี
บริษัท เฮกซ่าไทยแลนด์ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ส่งออก ขายส่ง-ปลีกเคมีภัณฑ์ เครื่องมือ
บริษัท เกียรติศรีชาติ จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายส่ง-ปลีกเม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์
บริษัท ฟาร์มาเคม จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายสีผสมอาหาร และเคมีภัณฑ์
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ค้าปลีกเคมีภัณฑ์ใช้ในอาหาร
บริษัท เพชรไทยเคมีภัณฑ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายเคมีภัณฑ์ นำเข้าและส่งออกสินค้า
บริษัท เอ็งเซ่งกี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ผลิต ค้าส่ง-ปลีกเคมีภัณฑ์,เชื้อน้ำหอม
บริษัท พัวเคียมเอียะเทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายเคมีภัณฑ์
บริษัท เจเนอรัล เคมิเคิ้ลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการโรงงานผลิต รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์เคมี
บริษัท ชูกิจ จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายสินค้า-เคมีภัณฑ์ ให้เช่าโกดัง ให้บริการเก็บรัก
บริษัท อุดมกรวิศวกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า จำหน่ายส่ง-ปลีกสารเคมี
บริษัท วี.ซี. เคมิคอลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายเคมีภัณฑ์
บริษัท บี.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่ง-ปลีกเคมีภัณฑ์
บริษัท คูซั่น จำกัด สมุทรปราการ จำหน่ายส่งสินค้าประเภทเคมีเกษตร
บริษัท ซันโย (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการนำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์น้ำยาเคมี
บริษัท ป.เคมีอุปกรณ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ซื้อขายส่ง ขายปลีกวัสดุเคมีภัณฑ์ ซื้อขายส่ง ขายปลี
บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ค้าปลีกเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง
บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด กรุงเทพมหานคร ผลิตและจำหน่ายส่ง-ปลีกปุ๋ยเคมี
บริษัท บูรพาร่วมทุน จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เคมีภัณฑ์ กาว และเป็น
บริษัท เมโทร เคมี อุตสาหกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร ทำการสั่งสินค้าประเภทวัสดุเคมีทุกชนิด และสินค้าสำเร็จรูปประเภทเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
บริษัท ค็อกนิสไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร ค้าและส่งออกสินค้า อาทิ เคมีภัณฑ์ทุกชนิด เช่นปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาป้องกันโรคพืช และสัตว์
บริษัท ฟาร์ม่า (ไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายยารักษาโรค เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่อ
บริษัท ไทยลีดาร์เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ผลิต นำเข้า ค้าส่ง ค้าปลีกเคมีภัณฑ์
บริษัท แพกซ์ตันเคมีภัณฑ์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ผลิตและจำหน่ายสีทุกชนิด เคมีภัณฑ์ทุกชนิดสำหรับใช้ในการผสมสี สีพลาสติก สีเคลือบ สีสเปรย์ สีน้ำมัน
บริษัท เอกหยู จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่งเคมีภัณฑ์
บริษัท บัญโก จำกัด สมุทรปราการ ผลิตเคมีภัณฑ์
บริษัท คลิมโก้ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าและส่งออก ค้าส่งเคมีภัณฑ์และเครื่องจักร
บริษัท เอส.อาร์.แลบ จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ และเคมีภัณฑ์วิทยา
บริษัท เอ็ม.เอส.ซี. จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า-ส่งออกเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม วัสดุก่อสร้าง
บริษัท รามา โปรดั๊กชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร ผู้นำเข้าและส่งออกเคมีภัณฑ์ และขายปลีก-ขายส่ง
บริษัท คลังสินค้าเคมี จำกัด กรุงเทพมหานคร ให้บริการเก็บรักษาเคมีภัณฑ์ ให้บริการขน
บริษัท พอลส์ เอ็น ชาร์เตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่ง ขายปลีกเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง ให้บริการรับจ้าง
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลฟอร์เรนเทรด จำกัด กรุงเทพมหานคร ส่งออกเคมีภัณฑ์ เครื่องมือเกษตร
บริษัท ไทยบำรุงอิมปอร์ตเอ๊กซ์ปอร์ต จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายปลีกเม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ น้ำมันเตา
บริษัท แฮนสันเคมีเคิล จำกัด กรุงเทพมหานคร ซื้อมา-ขายไปส่ง-ปลีกสี และเคมีภัณฑ์ทุกชนิด
บริษัท อเมริกัน เทรดิ้ง ประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า ขายส่ง ขายปลีกเคมีภัณฑ์ ขายเครื่องจักรและ
บริษัท กรเกียรติ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้า จำหน่ายเคมีภัณฑ์
บริษัท เอส.เลอสันต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าสินค้า ได้แก่ เคมีภัณฑ์และยางรถยนต์
บริษัท เอเซียดรั๊ก จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่งเคมี
บริษัท สยามเมอร์แคนไทล์ (1960) จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่งเครื่องมือ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์
บริษัท ฟอร์ซีส์เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่งแผ่นเหล็ก และเคมีภัณฑ์
บริษัท ไทย-แดน จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าและจำหน่ายส่งเคมีเกษตร
บริษัท โนมูระ เทรดดิ้ง (ไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ส่งออก ค้าส่ง-ปลีกสารเคมี PLASLAC
บริษัท ดินทอง จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายปลีกปุ๋ยเคมี
บริษัท อาคารเภสัช จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายอาหารเสริม เคมีภัณฑ์ และยา พร้อมกับจัดขายส่ง ยา

 

ไปหน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

 

จำหน่าย

บาคาร่าออนไลน์รายชื่อบริษัท

 

085-254-9922

 

| หน้าแรก | จำหน่ายรายชื่อบริษัท | ตัวอย่างรายชื่อ | แผนที่ ออฟฟิส | ติดต่อเรา | ขอใบเสนอราคา | Donwload ตัวอย่างรายชื่อ | หน้าแรก |