Ads By Google Thailand com

  จำหน่าย รายชื่อบริษัท จำกัด รายชื่อโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ปี 2557 สำหรับ เพื่มลูกค้าในการทำตลาด

 

   :: หน้าแรก

   :: จำหน่าย รายชื่อบริษัท

   :: ตัวอย่างรายชื่อบริษัท

   :: รายละเอียด การชำระเงิน

   :: แผนที่ ออฟฟิส

   :: ติดต่อเรา

 


      กลุ่มอุตสหกรรม
    - การก่อสร้าง
    - การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
    - การประมง
    - การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
    - เกษตรกรรม
    - แก้วและกระจก
    - บริการด้านการท่องเที่ยว
    - บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
    - พลาสติก
    - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
    - โรงแรมและภัตตาคาร
    - หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
    - อัญมณีและเครื่องประดับ
    - อาหาร และ เครื่องดื่ม
    - อุตสหกรรม เหล็ก
    - อุตสหกรรม อลูมิเนียม
    - อุตสาหกรรม เคม
    - อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์

รายชื่อบริษัท 01

เกษตรกรรม

ชื่อบริษัท จังหวัด ประเภทธุรกิจ
บริษัท เกษตรอินเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พิจิตร ประกอบกิจการร่อน คัดแยก คุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม และรักษาเมล็ดพันธ์ในโกดัง
บริษัท นวุตะยายุ จำกัด เชียงราย เกษตรกรรม
บริษัท บัวพญา จำกัด เชียงราย ประกอบกิจการ ผลิต ขายส่ง ขายปลีก ผลผลิตทางการเกษตรกรรม และเกี่ยวเนื่องกับการเกษตรกรรม
บริษัท พุฒธิมา อโกร จำกัด เชียงราย ประกอบกิจการผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท ช่อสุดา ฟาร์ม จำกัด นครปฐม ประกอบกิจการเกษตรกรรม ทำฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ทุกชนิด เช่นฟาร์มวัว ฟาร์มไก่ ฟาร์มเป็ด เป็นต้น
บริษัท กรีน ลีฟ ออร์คิด จำกัด นครปฐม ประกอบกิจการส่งออกกล้วยไม้ ต้นไม้ ดอกไม้ และพืชเกษตรกรรมทุกชนิด
บริษัท สุภาออร์คิดส์ อินเตอร์แลบ จำกัด สมุทรสาคร ประกอบกิจการค้าเพาะเมล็ด ปันตา พืชเกษตรกรรม
บริษัท กอวิเศษชัย จำกัด สมุทรสาคร ประกอบกิจการทำการเกษตรกรรมทุกชนิด และจำหน่ายผลผลิตจากการเกษตรทุกชนิด
บริษัท เออร์ดู จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการ เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรมอุตสาหกรรมและจัดสรรที่ดิน
บริษัท เคโร คอร์ป จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท เนเลอร์-สโตน แปซิฟิค จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท เอสวีเค เซอร์วิส จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท ทีเจเอส เซอร์วิส จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท ควิเดีย จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท เอ็บบา เทรดดิ้ง จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม ฯ
บริษัท โทนาบ จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อขาย เช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท วาล์สตา จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อขาย เช่า และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท ชะอำ พาราไดซ์ บีช จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา วิลเลจ 189 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา วิลเลจ 188 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา วิลเลจ 102 จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา วิลเลจ 88 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา วิลเลจ 87 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท โอเบิรท์ เทรดดิ้ง จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา การ์เดน 10 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา การ์เดน 09 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา การ์เดน 08 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา การ์เดน 07 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา การ์เดน 03 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา การ์เดน 05 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา การ์เดน 02 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา การ์เดน 04 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท จันทรา การ์เดน 06 จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท ดอยชมวิว จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการด้านซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสหากรรม
บริษัท แวนดัช 1 จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการ ซื้อขาย เช่าให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท แลนด์ คอร์ป จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการด้านซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท โบวินเย โฮลดิ้ง จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท แฟร์เวย์ วาเคชั่นส์ จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท พรีเมียร์ พรอพเพอร์ตี้ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
บริษัท นอร์ดิก ไลท์ส กรุ๊ฟ คอร์ป จำกัด เพชรบุรี ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท พาราไดส์ หัวหิน จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ เพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
บริษัท หวังเจริญกระบี่ จำกัด กระบี่ เกษตรกรรม
บริษัท เชียงแสนอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด กระบี่ เกษตรกรรมปลูกปาล์ม
บริษัท ไพรสณฑ์ปาล์ม จำกัด กระบี่ ประกอบกิจการเกษตรกรรม
บริษัท กระบี่ปาล์ม จำกัด กระบี่ เกษตรกรรมทำสวนปาล์ม

 

ไปหน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

 

จำหน่าย

บาคาร่าออนไลน์รายชื่อบริษัท

 

085-254-9922

 

| หน้าแรก | จำหน่ายรายชื่อบริษัท | ตัวอย่างรายชื่อ | แผนที่ ออฟฟิส | ติดต่อเรา | ขอใบเสนอราคา | Donwload ตัวอย่างรายชื่อ | หน้าแรก |