Ads By Google Thailand com

  จำหน่าย รายชื่อบริษัท จำกัด รายชื่อโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ปี 2557 สำหรับ เพื่มลูกค้าในการทำตลาด

 

   :: หน้าแรก

   :: จำหน่าย รายชื่อบริษัท

   :: ตัวอย่างรายชื่อบริษัท

   :: รายละเอียด การชำระเงิน

   :: แผนที่ ออฟฟิส

   :: ติดต่อเรา

 


      กลุ่มอุตสหกรรม
    - การก่อสร้าง
    - การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
    - การประมง
    - การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
    - เกษตรกรรม
    - แก้วและกระจก
    - บริการด้านการท่องเที่ยว
    - บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
    - พลาสติก
    - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
    - โรงแรมและภัตตาคาร
    - หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
    - อัญมณีและเครื่องประดับ
    - อาหาร และ เครื่องดื่ม
    - อุตสหกรรม เหล็ก
    - อุตสหกรรม อลูมิเนียม
    - อุตสาหกรรม เคม
    - อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์

รายชื่อบริษัท 01

เกษตรกรรม

ชื่อบริษัท จังหวัด ประเภทธุรกิจ
บริษัท รุ่งบุญ ฮาจิเม จำกัด นนทบุรี ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเครื่องจักรกลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
บริษัท ทูแฟม เทรดดิ้ง จำกัด ปทุมธานี ประกอบกิจการเกษตรกรรม
บริษัท เอเอ็มซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ปทุมธานี การซื้อขายสินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมภายในประเทศ
บริษัท ชัยเสรี รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ปทุมธานี ประกอบกิจการผลิตยางดันตีนตะขาบรถแทรคเตอร์ รถไถ รถสำหรับงานก่อสร้าง และรถที่ใช้ในเกษตรกรรมทุกชนิด
บริษัท เอคเซ็ลเล็นท์เวย์ จำกัด ปทุมธานี ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องมือ เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ทุกชนิด
บริษัท กลุ่มผู้ค้าสัตว์น้ำ ปทุมธานี จำกัด ปทุมธานี ให้เช่าสถานที่เพื่อค้าสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท ซี วินเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด สมุทรปราการ ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เป็นตัวแทนจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม เคมีทำความเย็น เคมีเกษตรกรรม
บริษัท ออร์คิด เฟรช จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้า ส่งออกสินค้าเกษตรกรรม อาทิ เช่น ดอกไม้
บริษัท เอ็มเอสเอส ซัพพลาย จำกัด นนทบุรี ประกอบกิจการค้า สินค้าเกษตรกรรม
บริษัท ยงต๋าไท่ โฮลดิ้ง จำกัด นนทบุรี ขายสินค้าทางเกษตรกรรม ยางพารา
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด นนทบุรี บริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ฯ
บริษัท อารีย์ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นนทบุรี ประกอบกิจการแปรรูปอาหาร อาหารสด อาหารแห้ง สินค้าเกษตรกรรมทุกชนิด
บริษัท สหมิตรกรุงเทพ การเกษตร จำกัด สระบุรี การขายปลีกสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท คลีนฟาร์ม จำกัด สระบุรี ประกอบกิจการเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ ปลูกสวนป่า การเลี้ยงสัตว์ และการประมง
บริษัท เรียบหลี พัฒนา จำกัด อ่างทอง ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีกสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท พันสิน จำกัด พระนครศรีอยุธยา ประกอบกิจการรับจ้างออกแบบทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และทางเกษตรกรรม ภูมิทัศน์
บริษัท บริลเลี่ยนท์ เอาท์ ซอสซิ่ง จำกัด ชลบุรี ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน เพื่อบริหารงานทั้งทางพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
บริษัท เอ็น พี เอ็ม อัลลิแอนซ์ ซิสเท็ม จำกัด ชลบุรี ประกอบกิจการนำเข้า และส่งออกวัตถุดิบ สินค้า เกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทุกประเภท
บริษัท แคสเชล โฮลดิงส์ จำกัด ชลบุรี ประกอบกิจการค้ากสิกรรมและเกษตรกรรม ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง พืชไร่ พืชสวนผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว
บริษัท สุภัทรา แลนด์ จำกัด ระยอง สวนผลไม้ ส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท อีสเทิร์น วอเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ระยอง ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย พัฒนาคุณภาพน้ำ เพื่ออุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรมและชุมชน
บริษัท เอสวายเค แมชีนเนอรี่ จำกัด ระยอง ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ประปา ฯ
บริษัท ออส-ไทย เทรด จำกัด ระยอง ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
บริษัท อลาน่า เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ชลบุรี ประกอบกิจการปลูกปาล์ม ทำสวนการเกษตรกรรม
บริษัท ไบโอซุปเปอร์(ประเทศไทย) จำกัด ศรีสะเกษ เกษตรกรรม ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยหมัก จุลลินทรีย์ จากชี
บริษัท ธันยบูรณ์พืชไร่ จำกัด บุรีรัมย์ ทำเกษตรกรรม ขายพืชผลทางเกษตร
บริษัท พนมการเกษตร จำกัด บุรีรัมย์ ประกอบกิจการเกษตรกรรม
บริษัท วนเกษตรไทย จำกัด บุรีรัมย์ ทำเกษตรกรรม สวนป่ายูคาลิปตัส ค้าส่งเมล็ดพันธุ์ทุกชนิด
บริษัท ตั้งปณิธาน จำกัด บุรีรัมย์ ประกอบกิจการทำเกษตรกรรม
บริษัท ศรีไฮ่ทงธนบูรณ์ จำกัด บุรีรัมย์ จำหน่ายส่ง-ปลีกเครื่องมือเกษตรกรรมและ
บริษัท 89 เกษตรภัณฑ์ จำกัด นครราชสีมา เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
บริษัท ราชสีมาเพชรฟาร์ม จำกัด นครราชสีมา ประกอบกิจการเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์และพืชไร่เพื่อการค้า
บริษัท ธนาวีร์ ฟาร์ม จำกัด นครราชสีมา ประกอบกิจการเกี่ยวกับธุรกิจปศุสัตว์และเกษตรกรรม
บริษัท ไร่อุไรวรรณ จำกัด ชัยภูมิ ประกอบกิจการเกษตรกรรม สวนส้ม
บริษัท โรแยล ไทย ฟาร์มเมอร์ 2007 จำกัด อุบลราชธานี เกษตรกรรม
บริษัท พูนทรัพย์ประเสริฐ จำกัด อุบลราชธานี จำหน่ายปลีกเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรกรรม
บริษัท สารภีกสิกรรม จำกัด เชียงใหม่ เกษตรกรรมการทำนา
บริษัท พี พี แอดวานซ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เชียงใหม่ ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำจัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรมฯ
บริษัท นพีสิน จำกัด เชียงใหม่ เกษตรกรรม
บริษัท ปัทมเพชร จำกัด เชียงใหม่ จำหน่ายหิน ดิน ทราย สำหรับการก่อสร้าง และการเกษตรกรรมทุกประเภท
บริษัท ลานนา จ้อยท์ คอลเลคชั่น เชียงใหม่ ผลิต จำหน่ายและนำเข้า ส่งออกสินค้าประเภทเกษตรกรรม
บริษัท เทพวงศ์ ออร์คิด จำกัด เชียงใหม่ ประกอบพาณิชกรรมในประเภทซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าประเภทเกษตรกรรมทั้งต่างและในประเทศ
บริษัท พุฒดาษ จำกัด กำแพงเพชร จำหน่ายสินค้าประเภทเกษตรกรรม
บริษัท แพล็ททินัม อะโกร จำกัด กรุงเทพมหานคร ค้าสินค้าภาคเกษตรกรรม ให้เช่าทรัพย์สิน
บริษัท จี เอ็น ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด พิจิตร การจำหน่ายผลิตผลทางด้านเกษตรกรรมส่งออกต่างประเทศ

 

ไปหน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

 

จำหน่าย

บาคาร่าออนไลน์รายชื่อบริษัท

 

085-254-9922

 

| หน้าแรก | จำหน่ายรายชื่อบริษัท | ตัวอย่างรายชื่อ | แผนที่ ออฟฟิส | ติดต่อเรา | ขอใบเสนอราคา | Donwload ตัวอย่างรายชื่อ | หน้าแรก |