Ads By Google Thailand com

  จำหน่าย รายชื่อบริษัท จำกัด รายชื่อโรงงาน โรงงานอุตสาหกรรม ทั่วประเทศ ปี 2557 สำหรับ เพื่มลูกค้าในการทำตลาด

 

   :: หน้าแรก

   :: จำหน่าย รายชื่อบริษัท

   :: ตัวอย่างรายชื่อบริษัท

   :: รายละเอียด การชำระเงิน

   :: แผนที่ ออฟฟิส

   :: ติดต่อเรา

 


      กลุ่มอุตสหกรรม
    - การก่อสร้าง
    - การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
    - การประมง
    - การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ
    - เกษตรกรรม
    - แก้วและกระจก
    - บริการด้านการท่องเที่ยว
    - บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
    - พลาสติก
    - ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    - ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
    - โรงแรมและภัตตาคาร
    - หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
    - อัญมณีและเครื่องประดับ
    - อาหาร และ เครื่องดื่ม
    - อุตสหกรรม เหล็ก
    - อุตสหกรรม อลูมิเนียม
    - อุตสาหกรรม เคม
    - อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์

รายชื่อบริษัท 01

เกษตรกรรม

ชื่อบริษัท จังหวัด ประเภทธุรกิจ
บริษัท ปฏิวัติก้าวหน้า จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้าพืชผลเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว
บริษัท กฤษมา โลหะกิจ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวมจัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
บริษัท เดอะ นอร์ธ ฟู๊ด แอนด์ เฮิร์บส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้าเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เกษตรกรรม อาหารสำเร็จรูปและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
บริษัท ลำธารทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ฉะเชิงเทรา ประกอบธุรกิจการเกษตรกรรมการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายและส่งออกต่างประเทศ
บริษัท เอ็น ดับบลิว เอส อินสเปคชั่น จำกัด สมุทรปราการ ประกอบกิจการรับจ้างรมยากำจัดศัตรูพืชสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท ระยอง ออร์คิด จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้า พันธุ์พืช ดอกไม้ กล้วยไม้ ผลไม้ รวมตลอดถึงพืชผลจากการกสิกรรมและเกษตรกรรมทุกชนิด
บริษัท สิงห์ดาวแดง เกษตรไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าประเภทเกษตรกรรม
บริษัท ทริปเปิ้ล พี.อิมปอร์ต แอนด์ เอกซ์ปอร์ต จำกัด กรุงเทพมหานคร นำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท เอส เอ เอสเอส จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
บริษัท ธัญญธร อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้า นำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท ฟลอรอล การ์เด้นส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ทำเกษตรกรรม พืชไร่ พืชสวน
บริษัท คัมบาร่า กรีนเนอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจจำหน่ายและส่งออกสินค้าเกษตรกรรมทุกประเภท
บริษัท เอ็มวายพีพี จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม
บริษัท ฮ็อท เปปเปอร์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการเกษตรกรรม การทำสวน
บริษัท ทัวร์มาลีน เจมส์ แอฟริกา จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้าสินค้าเกษตรกรรม สินค้าที่ทำจากมือ
บริษัท โทชิโกะ จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรกรรม กสิกรรม ทุกประเภท
บริษัท ไลอ้อน ซิตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการ เกษตรกรรม
บริษัท เดลฟี่ รีเสิร์ช เอเชีย จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม ฯ
บริษัท เอบีแอล จำกัด กรุงเทพมหานคร จำหน่ายรักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือที่ใช้ในทางเกษตรกรรม
บริษัท เอส ทีจี เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร ขายพืชผลทางเกษตรกรรม
บริษัท ฮันซัน เอเซีย จำกัด เชียงราย ซ่อมแซมเครื่องจักรของเกษตรกรรม ชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ
บริษัท ศักดารุ่งเรืองกิจ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการซื้อมา ขายไปสินค้าเกษตรกรรม ประเภทยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่น
บริษัท ไวส์ อินเตอร์เทรด เน็ตเวิร์ก จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการขายส่งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท ซินน์ แอนด์ ซายน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เคมีภัณฑ์ ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
บริษัท เคดีบี อินเตอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออก ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตผลทางเกษตรกรรมทุกชนิด
บริษัท ฟอล์ค ไบโออีเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการทำเกษตรกรรม เพาะปลูก ส่งเสริมการเพาะปลูก และจำหน่ายสบู่ดำและพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
บริษัท ซีพีไอ ไบโอดีเซล จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการเกษตรกรรม เพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
บริษัท อรรถจิตร์ จำกัด สมุทรปราการ ขายส่ง-ปลีกอาหารเกษตรกรรม
บริษัท เอส.ไอ.บี.ซี. (55) เทรด จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกเคมีภัณฑ์และสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท สำโรงไทยเกษตร จำกัด สมุทรปราการ ประกอบกิจการทางการเกษตรกรรม
บริษัท เฉิน หลิง ลี่ เทรด จำกัด สมุทรปราการ ประกอบกิจการนำเข้า-ส่งออกเครื่องจักรกลและสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท นับเพลิน จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้าส่งปลีก ค้าส่ง สินค้าและวัตถุดิบ เพื่อการพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
บริษัท เค-เฟรช จำกัด สมุทรปราการ ส่งออกสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท ทาโคเทค จำกัด สมุทรปราการ ประกอบกิจการโรงงานผลิตสีที่ใช้สำหรับทาพื้นผิวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม
บริษัท เจน เทคโนโลยี จำกัด สมุทรปราการ ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์เกี่ยวกับเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
บริษัท อุตสาหกรรม จอบไพศาล จำกัด สมุทรปราการ ประกอบกิจการค้า เครื่องมือ เครื่องเหล็กในการเกษตรกรรม กสิกรรมทุกประเภท
บริษัท พีรดา ซัพพลาย จำกัด สมุทรปราการ ประกอบกิจการรับจ้างทำของ รับจ้างผลิตสินค้า ด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ
บริษัท ไอเดียล มาร์เกตเพลส จำกัด สมุทรปราการ ส่งออกสินค้า ประเภทเกษตรกรรม สินค้าอุปโภคและบริโภค
บริษัท เชคเคิล - จอย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุทรปราการ ประกอบกิจการค้าเคมีภัณฑ์สำหรับเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
บริษัท ฟีเชอร์ เคมีคัล จำกัด นนทบุรี ค้าเคมีเพื่อการเกษตร สินค้าเกษตรกรรม
บริษัท ไทย คินโช จำกัด กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการค้า แป้งที่ใบช้เป็นอาหารทุกชนิด ประเภท ที่ผลิตมาจากสินค้าเกษตรกรรม
บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด นนทบุรี ประกอบกิจการเกษตรกรรม ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย
บริษัท ประยุกต์ดินและน้ำ จำกัด นนทบุรี ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป สินค้าเพื่อการเกษตรกรรม
บริษัท เอสทีม อโกร จำกัด นนทบุรี ค้าเคมีเพื่อการเกษตรกรรม สินค้าเกษตรกรรม
บริษัท สยามอิมเพ็กท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด นนทบุรี ประกอบกิจการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม

 

ไปหน้าที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

 

 

จำหน่าย

รายชื่อบริษัท

 

บาคาร่าออนไลน์085-254-9922

 

| หน้าแรก | จำหน่ายรายชื่อบริษัท | ตัวอย่างรายชื่อ | แผนที่ ออฟฟิส | ติดต่อเรา | ขอใบเสนอราคา | Donwload ตัวอย่างรายชื่อ | หน้าแรก |